การผ่าตัดเสริมหน้าอกหลังการตัดเต้านม

การผ่าตัดเสริมหน้าอกหลังการตัดเต้านม


  การรักษามะเร็งของเต้านมโดยทั่วไปขึ้นกับระยะของโรคแต่การรักษาที่ทำก่อนได้แก่การผ่าตัดเอาเต้านมออก
โดยการผ่าตัดจะตัดเต้านมผิวหนังบริเวณเต้านมและหัวนมออกการตัดเต้านมยังจะเป็นการรักษามาตรฐานของ
มะเร็งเต้านม การตัดเต้านมออกมีผลต่อจิตใจของคนไข้และลดความมั่นใจในการกลับไปเข้าสังคม จึงมีผู้หญิง
หลายคนเลือกที่จะผ่าตัดทำเต้านมใหม่เพื่อรักษารูปร่างและสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงไว้และการที่มีเต้านม
ที่ถูกตัดก็จะเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึงความร้ายแรงของมะเร็งเต้านมและความเจ็บปวดในการรักษาตัวการที่
กลับมามีหน้าอกอีกครั้งช่วยให้ลดความกังวลและลบภาพของ สัญลักษณ์ของโรคร้ายที่ติดตัวหลังผ่าตัดช่วยให้
ผู้ป่วยมีกำลังใจหลังจากรักษาตัว

เทคนิคการผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเต้านมได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจนดีขึ้นมากในปัจจุบัน
การเสริมสร้างอาจทำได้โดยการใช้เนื้อเยื่อของคนไข้หรือการเสริมหน้าอกโดยใช้ถุงเต้านม
เทคนิคทั้ง 2 แบบมีรายละเอียดแตกต่างกัน ในที่นี้กล่าวถึงเทคนิคทั้งสองแบบ
เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ใช้มากพอๆกัน แต่จะเน้นในเรื่องการเสริมโดยใช้ถุงซิลิโคนมากกว่า
เนื่องจากเป็นหัวข้อสำคัญของเว็บไซด์นี้

เวลาที่เลือกทำผ่าตัดเสริมสร้างหน้าอกที่ตัด
การเลือกที่จะผ่าตัดเสริมสร้างหน้าอกทันทีหรือทำภายหลังมักขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการตัดสินใจ
ของแต่ละบุคคลนอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับระยะของโรคการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมจะทำก็ต่อเมื่อโรคมะเร็งหาย
ได้จากการผ่าตัด อาจเสริมสร้างเต้านมอาจทำทันทีหลังการตัดเต้านมหรือทำภายหลังการตัดเต้านมอาจจะเป็น
อาทิตย์ เป็นเดือน หรือเป็นปี ในอดีตศัลยแพทย์ที่รักษามะเร็งมักจะมีความเห็นว่าการผ่าตัดเสริมสร้างหน้าอก
ทันทีไม่ควรทำจนกว่าคนไข้จะได้รับ การฉายแสงหรือให้เคมีบำบัดแล้วในปัจจุบันเริ่มมีการยอมรับการผ่าตัด
เสริมสร้างหน้าอกทันทีมากขึ้น โดยเฉพาะคนไข้ที่ไม่สามารถยอมรับกับการที่มีเต้านมเหลือเพียงข้างเดียวได้

 • 1.การผ่าตัดทันทีหลังผ่าตัดเต้านม
     ข้อดี
 • – ทำผ่าตัดครั้งเดียวกับการตัดเต้านมทำให้ไม่ต้องผ่าตัดและดมยาสลบ 2 ครั้ง
 • ลดค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด 2 ครั้ง
 • ผลทางจิตใจดีเนื่องจากยังมีเต้านมอยู่ทั้ง 2 ข้าง
    
  ข้อเสีย
 • ระยะเวลาผ่าตัดนานขึ้นอาจมีอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้น
 • ระยะเวลาพักฟื้นนานขึ้น
 • 2.การผ่าตัดภายหลัง
  ข้อดี
 • – มีเวลาหลังผ่าตัดนานพอที่จะเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม
  หลังผ่าตัดครั้งแรกไม่ต้องดูแลแผลหรือรักษาแผลจากการเสริมสร้างเต้านมสามารถใช้เวลาทั้งหมดในการ
  รักษามะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดซึ่งตามปกติแล้วยังมีวิธีการอื่นๆที่ยุ่งยากและใช้เวลามากแล้วยังทำให้ร่างกาย
  อ่อนเพลียเช่น การฉายแสงหรือการให้เคมีบำบัดและหลังจากรักษามะเร็งเต้านมเรียบร้อยแล้วจึงค่อยมาดู
  เทคนิคการนัดผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมทำให้ลดความเสี่ยงจากอาการข้างเคียงของการผ่าตัดเสริมเต้านมในครั้ง
  แรก
  ข้อเสีย
 • ต้องผ่าตัด 2 ครั้ง
  ค่าใช้จ่ายเมื่อรวมกันมากขึ้น

  เทคนิคการผ่าตัด
  เทคนิคที่ใช้โดยทั่วไปมีหลายอย่าง การเลือกเทคนิคได้ขึ้นกับแต่ละบุคคลได้แก่ขนาดและรูปร่างของเต้านม
  ส่วนของผิวหนังและเนื้อเยื่อที่เหลืออยู่ความต้องการและ ไลฟสไตล์ ของแต่ละคนโดยทั่วไป
  เทคนิคการเสริมสร้างหน้าอกแบ่งเป็น 2 วิธีดังนี้
  1.การใช้เนื้อเยื่อตัวเอง มีเทคนิคที่ใช้ 2 แบบคือใช้เนื้อเยื่อหน้าท้องหรือด้านหลังมาเสริมหน้าอก
  2.การใช้ถุงเต้านมโดยอาจเลือกใช้ได้ทั้งถุง gel หรือถุงน้ำเกลือการเสริมหน้าอกในคนที่เป็นมะเร็งจะทำการ
  เสริมใต้กล้ามเนื้อเท่านั้น
  1.การเสริมโดยใช้เนื้อเยื่อตนเอง
  ทำโดยการย้ายเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยผิวหนัง ,ไขมัน ,และกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงเต้านมการ
  ทำอาจยกเส้นเลือดโดยตรงหรือทำการตัดต่อเส้นเลือดโดยวิธีจุลศัลยกรรม เทคนิคที่มีการใช้กันบ่อยมีดังนี้
  A.แทรม ( TRAM Flap)
  แทรมเป็นชื่อย่อของการยกกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงส่วนของผิวหนังพร้อมทำผิวหนังและไขมัน
  บริเวณหน้าท้องส่วนล่าง การผ่าตัดมีลักษณะคล้ายกับการตัดไขมันหน้าท้องแต่แทนที่จะทิ้งไขมันและผิวหนัง
  หน้าท้องไปก็ยกไขมันและผิวหนังหน้าท้องนี้ขึ้นมาเสริมหน้าอกโดยเอาเส้นเลือดที่เลี้ยงบริเวณนี้มาด้วย
  บางครั้งถ้าเส้นเลือดตึงเกินไปอาจต้องมีการตัดต่อเส้นเลือดโดยวิธีทางจุลศัลยกรรม
  วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีไขมันหน้าท้องมากการผ่าตัดจะช่วยลดไขมันที่หน้าท้องส่วนล่างช่วยให้รูปร่างดีขึ้น
  แต่ทำให้เกิดแผลเป็นยาวบริเวณส่วนล่างของหน้าท้องและทำให้ผนังหน้าท้องมีความแข็งแรงน้อยลง
 • Sample Image
  ข้อดี
  ใช้เนื้อเยื่อตัวเอง ถ้าแผลหายเรียบร้อยแล้วในระยะยาวมักไม่มีปัญหา
  หน้าท้องแบนราบขึ้น
  สามารถใช้ในบางสถานการณ์เช่นแผลเป็นที่หน้าอกค่อนข้างใหญ่หรือผิวหนังบริเวณหน้าอกขาดความยืดหยุ่น
  เนื่องจากผ่านการฉายแสง
  ข้อเสีย
  เป็นการผ่าตัดใหญ่ทำให้ต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลนานขึ้น
  เกิดแผลเป็นเพิ่มที่บริเวณหน้าท้องและเต้านมโดยที่บริเวณเต้านม เนื้อเยื่อที่ย้ายขึ้นไปจะมีสีแตกต่างจาก
  เนื้อเยื่อของเต้านมทำให้เห็นถึงความแตกต่าง
  แทรมเหมาะกับคนที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนและไม่ได้เล่นกีฬาเป็นประจำในคนที่ผอมมากๆวิธีนี้อาจไม่เหมาะ
  เนื่องจากบริเวณหน้าท้องมีเนื้อเยื่อค่อนข้างน้อยทำให้ไม่เพียงพอวิธีนี้เหมาะกับคนที่มีหน้าท้องพอสมควรจึง
  เหมาะกับคน ที่มีรูปร่างปานกลางถึงรูปร่างอ้วน แทรมไม่เหมาะกับคนที่ผ่าตัดหน้าท้องหรือมีปัญหาเกี่ยวกับ
  เส้นเลือดขนาดกลาง ดังนั้นในคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำอาจไม่เหมาะกับวิธีการนี้การผ่าตัด แทรมถือเป็นการ
  ผ่าตัดใหญ่ดังนั้น คนไข้ที่จะทำต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะผ่าตัดใหญ่ได้
  ระยะเวลาผ่าตัดโดยทั่วไปในเวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง แล้วแต่ความยากง่ายต้องพักที่โรงพยาบาล 1-2 อาทิตย์
  ไม่สามารถออกกำลังกายหนักๆได้ 6-8 อาทิตย์ แล้วการที่ผนังหน้าท้องบางส่วนถูกตัดออกไป ทำให้มีความ
  แข็งแรงลดลงอาจทำให้มีปัญหาในการเล่นกีฬาบางประเภทได้
  ฺB. การใช้ผิวหนังและกล้ามเนื้อที่หลัง ( Latissimus dorsi )
  เป็นการย้ายกล้ามเนื้อและผิวหนัง ด้านหลังใต้เนื้อมายก บริเวณเต้านม โดยการย้ายเส้นเลือดและ
  เส้นประสาทที่เลี้ยงมาด้วย วิธีนี้ผิวหนังที่ได้จะบางกว่าแทรม และในบางครั้งอาจต้องทำร่วมกับการใส่ถุงเต้า
  นมเพื่อให้ได้รูปร่างสวยงาม
  Sample Image
  ข้อดี
  ใช้เนื้อเยื่อของตัวเองไม่มีปัญหาในระยะยาว
  ใช้ได้ในกรณีที่ผิวหนังบริเวณหน้าอกเป็นแผลจากการฉายแสง
  ในกรณีที่ต้องการได้เต้านมใหญ่มากขึ้น
  ข้อเสีย
  เวลาผ่าตัดนานขึ้นทำให้ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลและพักฟื้นนานขึ้น
  มีแผลเป็นที่หลังและเต้านม
  ผิวหนังที่ย้ายมาจะมีสีแตกต่างจากสีของผิวหนังของเต้านม
  การใช้กล้ามเนื้อหลังเหมาะกับคนที่ฉายแสงมากจนผิวหนังไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอโดยเฉพาะคนที่
  ได้รับแสงจากการฉายแสงมาก ถ้าคนไข้ผอมมากไม่เหมาะจะใช้วิธีนี้เนื่องจากได้เนื้อเยื่อไม่เพียงพอการผ่าตัดนี้
  ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่จะต้องทำในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถผ่าตัดใหญ่ได้และไม่มีปัญหาในเรื่องของเส้น
  เลือด ผู้ที่สูบบุหรี่จัดจะไม่ควรเลือกใช้วิธีนี้
  การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงทำโดยดมยาสลบใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน
  สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติหลังจาก 2-3 อาทิตย์หลังจากผ่าตัดอาจมีปัญหาเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อไหล่ได้
  น้อยและขยับไหล่ได้ยาก แต่อาการมักเกิดชั่วคราวหลังจากผ่าตัดระยะหนึ่งกล้ามเนื้ออื่นๆสามารถทำงาน
  ทดแทนกล้ามเนื้อที่ตัดไปได้
  3.การใช้ถุงเต้านม
  ถุงเต้านมที่ใช้ในการเสริมสร้างถุงเต้านมอาจเลือกใส่ถุง gel หรือถุงน้ำเกลืออาจใช้เป็นผิวทรายหรือผิวเรียบ ถุง
  ผิวทรายเนื่องจากผิวจะมีเนื้อเยื่อชิดติดช่วยลดโอกาสการเกิดพังพืดหดรัด ถุงที่ใช้อาจเลือกถุงทรงกลม ซึ่ง
  ระยะแรกจะทำให้มีเนินหน้าอก แต่หลังจากในระยะหนึ่งทรงหน้าอกก็จะคล้อยลงทำให้เนื้อหน้าอกลดลงและ
  เป็นธรรมชาติมากขึ้นหรืออาจใช้ทรงหยดน้ำซึ่งจะมีรูปร่างเหมือนเต้านมธรรมชาติ
  เทคนิคการเสริมโดยใช้ถุงเต้านม แบ่งออกเป็น 3 วิธีโดยอาจแบ่งเป็น การผ่าตัดแบบ 1 ระยะหรือ 2 ระยะ
  ดังนี้
  A.การผ่าตัดแบบระยะเดียว โดยไม่เพิ่มขนาดของถุงเต้านม
  เป็นวิธีที่ง่ายและใช้เวลาน้อยที่สุดแต่มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในคนที่แผลผ่าตัดตึงมากอยู่แล้ว สำหรับ
  วิธีการนี้ ใช้แบบวิธีการผ่าตัดใส่ถุงซิลิโคนเอาไปใต้กล้ามเนื้อเลยโดยที่ไม่ต้องทำการใส่ถุงเพื่อขยายเนื้อเยื่อ
  ก่อน (Tissue expander ) การผ่าตัดจะทำได้ในกรณีที่ผิวหนังของเต้านมไม่มีแผลเป็นจากการฉายแสงมาก
  และไม่ตึงมาก กล้ามเนื้อหน้าอกยังไม่ถูกตัดออกไป วิธีนี้เหมาะกับเต้านมที่มีขนาดเล็ก
  การเปิดแผล ทำโดยเปิดแผลผ่านแผลเต้านมแล้วเปิดช่องใต้กล้ามเนื้อหน้าอกแล้วใส่ถุงเต้านมผ่านทาง
  ปากช่องว่างที่ทำไว้ หลังจากใส่ลายระบายน้ำเหลืองแล้วเย็บปิดแผล
  ข้อดี
 • เป็นวิธีผ่าตัดที่ง่าย
 • ข้อเสีย
 • ไม่เหมาะกับเต้านมขนาดใหญ่
  ไม่มีแผลเป็นเพิ่ม
  B.การผ่าตัดแบบ 2 ระยะ โดยการขยายเต้านมก่อน
  ในกรณีที่ผิวหนังบริเวณเต้านมที่ตัด ค่อนข้างตึงมาก จะไม่สามารถใส่ถุงเต้านมได้ทันทีจำเป็นต้องใช้การ
  ขยายเต้านมก่อน การขยายเต้านมทำโดยการใส่ลูกโป่งขยายเต้านม ( Tissue expander )เข้าไปในช่องว่างใต้
  กล้ามเนื้อหน้าอกแล้วค่อยๆฉีดน้ำเกลือเข้าไปในลูกโป่ง ให้มีการขยายช่องว่างและทำให้ผิวหนังหน้าอกขยาย
  ขึ้น โดยทำการฉีดเพิ่มขนาดประมาณ อาทิตย์ละครั้ง จนได้ขนาดเท่าที่ต้องการเป็นการเพิ่มขนาดของช่องว่างให้
  สามารถใส่ถุงเต้านมจริงได้หลังจากขยายช่องว่าง 1-2 เดือน จะทำการผ่าตัดเอาลูกโป่งที่ขยายเนื้อเยื่อออกแล้ว
  ใส่ถุงเต้านมเข้าไปแทน วิธีการนี้ต้องทำการผ่าตัด 2 ครั้ง แต่แผลผ่าตัดผ่าตามแผลเดิมคือแผลตัดเต้านมการ
  ผ่าตัดทำเป็น 2 ระยะคือ
  ระยะที่ 1 ลงแผลตามแผลตัดเต้านมเดิมเปิดช่องว่างหลังกล้ามเนื้อหน้าอกใส่ลูกโป่งขยายเนื้อเยื่อไว้ใน
  ช่องว่างและ วางตำแหน่งของพอร์ตสายฉีดน้ำเกลือไว้ในตำแหน่งที่ติดกับผิวหนัง
  พอร์ตสำหรับการฉีดน้ำเกลือจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เติมน้ำได้โดยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เข็มฉีดยาเจาะ
  แล้วฉีดน้ำเกลือโดยพอร์ตจะต่อกับลูกโป่งโดยสายยางเล็กๆในการผ่าตัดครั้งแรกจะวางพอร์ตไว้ในตำแหน่งที่
  สามารถฉีดน้ำเกลือได้ง่าย หลังจากนั้นจะฉีดน้ำเกลือเล็กน้อยแล้วเย็บ ปิดแผลหลังผ่าตัดครั้งแรก 2 อาทิตย์ อาจ
  ทำการตัดไหมและเติมน้ำเกลือทุก 1 อาทิตย์การเติมน้ำเกลือทำโดยใช้เข็มขนาดเล็กไม่เจ็บมากแต่หลังเติมจะมี
  ความรู้สึกตึงๆประมาณ 1-2 วันเนื่องจากผิวหนังที่ตึงระหว่างนี้อาจใช้ lotion หรือครีมทาผิวหนังที่ตึงก็จะช่วยให้
  ผิวหนังนิ่มขึ้นหลังจากการยืดการขยายผิวหนังใช้เวลาประมาณ 4-8 อาทิตย์ หลังจากการหยุดฉีดน้ำเกลือทิ้ง
  ลูกโป่งไว้ก่อนผ่าตัดอีกครั้งประมาณ 2-3 เดือนเพื่อให้ผิวหนังไม่หดกลับ
  ระยะที่ 2 4-6 เดือน หลังการผ่าตัดครั้งแรก เป็นการผ่าตัดเอาลูกโป่งขยายเนื้อเยื่อออกแล้วใส่ถุงเต้า
  นมจริงเข้าแทนที่โดย
  Sample Image
 • วิธีการนี้มีข้อดี
  ไม่มีแผลเป็นเพิ่ม
  ไม่เป็นการผ่าตัดใหญ่
  ใช้เวลาผ่าตัดสั้นกว่าการใช้เนื้อเยื่อตัวเอง
  ข้อเสีย
  ต้องผ่าตัด 2 ครั้ง
  ต้องกลับมาเติมน้ำเกลือทุกอาทิตย์
  การเติมน้ำเกลือไม่ทำให้เจ็บปวดมากแต่ทำให้เสียเวลามาก
  วิธีนี้เหมาะกับผิวหนังและเนื้อเยื่อ บริเวณเต้านมต้องอยู่ในสภาพดีไม่ถูกทำลาย โดยการฉายแสงไปมาก
  ดังนั้นในคนที่ฉายแสงมากและใช้เวลาฉายแสงนานไม่ควรเลือกวิธีนี้ วิธีนี้เหมาะกับคนที่เลือกการผ่าตัดทันที
  หลังการตัดเต้านมเหมาะกับเต้านมที่มีขนาดเล็ก ถึงกลางๆ , ถ้าต้องการเต้านมขนาดใหญ่อาจต้องใช้เนื้อเยื่อ
  ตัวเองร่วมกับการใส่ถุงเต้านม
  ระยะเวลาการผ่าตัด ในครั้งแรกคือการใส่ลูกโป่งขยายเนื้อเยื่อใช้เวลา 1 -2 ชั่วโมงการผ่าตัดเปลี่ยนถุง
  ลูกโป่งขยายเนื้อเยื่อ เป็นถุงเต้านมก็ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงเช่นกัน หลังผ่าตัดนอนพักในโรงพยาบาล ประมาณ
  2 - 3 วัน
  การจะเลือกเทคนิคใดขึ้นกับสุขภาพร่างกายและสภาพผิวหนังบริเวณหน้าอกรวมทั้งการผ่าตัดเต้านมที่ต้อง
  ตัดบางส่วนหรือตัดออกทั้งหมด
  C.การผ่าตัดระยะเดียวโดยใช้ถุงเต้านมชนิดที่ขยายได้
 •  มีการผลิตถุงเต้านมแบบพิเศษที่ขยายได้โดยมักจะมี
  ลักษณะเหมือนลูกโป่งขยายเนื้อเยื่อด้วย บริเวณถุงจะมีวาล์วบริเวณด้านหลังและจะมีท่อต่อเป็นสายยางเล็ก
  ออกมาจากบริเวณด้านหลังของถุงปลาย ปลายสายยางต่อกับพอร์ตซึ่ง จึงเป็นอุปกรณ์เติมน้ำเกลือ ถุงขยายได้
  เป็นถุงที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับคนไข้ที่ผ่าตัดเสริมหน้าอกหลังการตัดเต้านมโดยเฉพาะมีแบบให้เลือก 2
  แบบคือ
  1.เบคเคอร์( Becker’s )คือถุงชนิด gel ที่สามารถขยายได้เป็นถุงที่มี 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นซิลิโคน gel ส่วนชั้นใน
  เป็นน้ำเกลือในส่วนที่เป็นน้ำเกลือจะเป็นส่วนที่ขยายได้โดยการเติมน้ำเกลือให้ได้ปริมาณตามต้องการถุงเบค
  เคอร์เป็น 2 แบบ ตามปริมาณ gel ที่ใส่ในชั้นนอกถ้าพูดง่ายๆถุงเบคเคอร์ก็คือถุง gel ที่สามารถขยายได้โดยตัว
  ที่ขยายคือน้ำเกลือที่อยู่ในแกนกลางของถุง
 • 2.สเปคตรัม ( Spectrum ) เป็นถุงน้ำเกลือที่สามารถขยายขนาดได้ เป็นถุงเต้านมแบบชั้นเดียวผลิตออกมาเป็น
  ถุงเปล่าในระหว่างการผ่าตัดต้องมาบรรจุน้ำเกลือบางส่วนมีลักษณะเช่นเดียวกับลูกโป่งขยายเนื้อเยื่อคงมีสายต่อ
  Active Image ออกจากถุงมายังพอร์ตซึ่งเป็นอุปกรณ์เติม
  น้ำเกลือความแตกต่างจากลูกโป่งขยายเนื้อ
  เยื่อตัวสายยางที่ยึดติดกับถุงจะสามารถ
  กระตุกออกได้ในขณะที่สายยางของลูกโป่ง
  ขยายเนื้อเยื่อจะติดกันไม่สามารถดึงออกได้
  มักมีคำถามที่ตามถุงสเปคตรัมแตกต่างกับ
  ถุงน้ำเกลือธรรมดาอย่างไร จะใช้ถุงน้ำเกลือ
  ธรรมดาแทนได้หรือไม่คำตอบก็คือ
  ถุงสเปคตรัมมีวาล์วเติมน้ำเกลืออยู่บริเวณ
  ด้านหลังขณะที่ถุงน้ำเกลือธรรมดาวาล์วจะอยู่
  ด้านหน้าเนื่องจากสายยางเติมน้ำเกลือ
  ของถุงสเปคตรัมต้องเก็บไว้เป็นเวลานาน
  หลายเดือนจึงออกแบบให้อยู่ด้านหลังเพื่อ
  ไม่ให้มองเห็นหรือคลำได้จากด้านหน้า
  แต่จะมีปัญหาในการไล่ฟองอากาศเนื่องจาก
  วาล์วอยู่ด้านหลังถ้ามีฟองอากาศจะดูดไล่ฟอง
  อากาศได้ยาก จึงต้องพยายามอย่าให้เกิด
  ฟองอากาศเข้าไปในถุงเต้านมโดยก่อนฉีด
  น้ำเกลือต้องดูดฟองอากาศก่อนทุกครั้ง
  ถุงสเปคตรัมและเบคเคอร์เป็นถุงเต้านมที่ทำ
  หน้าที่เป็นทั้งลูกโป่งสำหรับขยายเนื้อเยื่อและเป็นถุงเต้านมในเวลาเดียวกัน ดังนั้นแทนที่จะต้องทำผ่าตัดใหญ่ 2 ครั้ง
  ก็ทำผ่าตัดใหญ่เพียงครั้งเดียวและที่เหลือก็เป็นผ่าตัดเล็กที่สามารถฉีดยาชาทำได้เช่น การผ่าตัดเอาพอร์ตออกหรือ
  การผ่าตัดทำหัวนมการผ่าตัดทำโดยลงแผลผ่าตัดเต้านมเดิมเปิดช่องว่างบริเวณหลังกล้ามเนื้อหน้าอกจนเพียงพอที่จะ
  ใส่ถุงเต้านม วางตำแหน่งของสายยางและพอร์ตสำหรับเติมน้ำเกลือในตำแหน่งที่ติดกับผิวหนังเติมน้ำเกลือใน
  ปริมาณระดับหนึ่งก่อนและทำการเย็บปิดแผล หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ ทำการตัดไหมและเริ่มเติมน้ำเกลือน้อยๆ
  และมาฉีดเติมน้ำเกลือทุก 1 อาทิตย์ จนได้ขนาดที่ต้องการ การเติมน้ำเกลือเพื่อขยายผิวหนังใช้เวลา 4-8 อาทิตย์
  เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ใช้ถุงเต้านมนั้นได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนถุงเหมือนวิธีที่ 1 
 • อ่านต่อ ..การผ่าตัดที่ทำร่วมกับการเสริมสร้างเต้านม