การวัดขนาด

การวัดขนาด

   ขนาดของถุงเต้านมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากในการพิจารณาก่อนการผ่าตัดเสริมหน้าอก เพราะผู้ที่
ตัดสินใจเสริมหน้าอกทุกคนมักต้องการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ต้องได้สัดส่วนกับส่วนอื่นของร่างกายโดยเฉพาะคน
ที่ช่วงไหล่เล็ก ถ้าทำหน้าอกขนาดใหญ่มากสัดส่วนก็จะผิดแปลกไปมากดูไม่สวยงาม การเลือกขนาดของถุงเต้านม
ควรวัดขนาดให้ดี และไม่ควรใหญ่เกินไป ขนาดถุงที่ใหญ่เกินสัดส่วนของร่างกายมักมีปัญหาหลังผ่าตัดมากกว่า
การลองวัดขนาดของถุงที่ต้องการใส่ก่อนปรึกษาแพทย์ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถกำหนดขนาด
คร่าวๆว่าต้องการขนาดเท่าไหร่ จึงจะดูดีตามที่ต้องการโดย ทั่วๆไป การทดสอบ ที่เรียกว่า ไรด์เทส (Rice test)
เป็นวิธีการที่สามารถ ประมาณขนาดของถุงเต้านมได้ด้วยตนเอง เพราะสามารถทำได้ที่บ้าน และมีเวลามากพอที่จะ
ลองขนาดต่างๆ ช่วยให้สามารถกำหนดขนาดถุงได้คร่าวๆ

   วัสดุที่ต้องเตรียมก่อนทำไรด์เทส
 1. ถุงน่อง-ในบางคนอาจต้องใช้ถุงซิปแทน ซึ่งไม่แนะนำเนื่องจากมักมีขอบมุมของถุงซิปทำให้วัดไซด์ไม่ได้
  มาตรฐาน

  breast01a.jpg 2. ถ้วยตวง 30-60 cc breast01d.jpg
 3. ข้าวสาร หรืออาจใช้ ข้าวโอตเมล็ดถั่วเขียว เม็ดพลาสติก
  breast01b.jpg

 4. ยกทรงสปอร์ตบราที่ไม่มีฟองน้ำหนา
  Sample Image

 5. กระจกขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้มากกว่าครึ่งตัวขึ้นไป
  Sample Image
 6. เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตที่ใส่ประจำ
  Sample Image
 7. สมุดและปากกา

วิธีการทำเทส

 1. จัดกระจกวางไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นหน้าอกได้ชัดเจนและเปิดไฟให้แสงสว่างเพียงพอ
 2. ตวงข้าวหรือ ข้าวโอต ตามจำนวนซีซีที่คิดว่าจะใช้เสริมหน้าอกใส่ถุงน่องทั้ง 2 ข้าง
 3. ใส่ยกทรงสปอร์ตบรา
 4. ใส่ถุงน่องที่บรรจุแล้วใต้ยกทรงสปอร์ตบรา
 5. ใส่เสื้อยืดทับแล้วดูที่กระจกว่าได้ขนาดของเต้านมที่ต้องการหรือยัง
 6. ถ้าขนาดหน้าอกใหญ่หรือเล็กเกินไป ลองปรับขนาดโดยเอาถุงน่องออกมาแล้วตวงเม็ดข้าวสารออกแล้วจดขนาดที่เหลืออยู่ในยกทรง
 7. หลังจากเปลี่ยนขนาดของข้าวสารในถุงน่องแล้วต้องใส่ไว้ใต้ยกทรงอีกดูว่าได้ขนาดที่พอใจแล้วหรือยัง
 8. ในกรณีที่หน้าอกมีขนาดไม่เท่ากันชัดเจน ให้ลองขนาดข้างที่ใหญ่ก่อนจนได้ขนาดที่ต้องการแล้ว ใช้ถุงน่องขนาดเท่าๆกันใส่ข้างที่เล็กแล้วลองเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆครั้งละ 20 cc.จนกระทั่งเต้านมสองข้างมีขนาดใกล้เคียงกันจดขนาดแต่ละข้างที่พอใจไว้ทั้งสองข้าง เพื่อมาปรึกษาแพทย์

  Sample Image

            
ขนาดที่ลองโดยเทสนี้เป็นขนาดสำหรับการผ่าตัดใส่ถุงเต้านมเหนือกล้ามเนื้อ การปรึกษาแพทย์แล้วถ้า
ต้องทำแบบจะต้องใส่ใต้กล้ามเนื้อ จะต้องเพิ่มขนาดประมาณ 15 % ของขนาดที่วัดได้จึงจะได้ขนาดที่พอใจ
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลองไซด์หน้าอก ตวงถุงน่องขนาด 300 cc.เป็นภาพที่มองกระจกแล้วพอใจ ถ้าจะผ่าตัดให้ได้
ขนาดเท่าที่เราเห็นในกระจกถ้าทำเหนือกล้ามเนื้อให้ใช้ไซด์ 300 cc. แต่ถ้าทำใต้กล้ามเนื้อไซด์จะเป็น 345 cc. จึง
จะได้ตามภาพที่ต้องการ

โดยทั่วไปเราจะรู้จักการเพิ่มขนาด เป็นคับ เช่น คับ a b c มากกว่า โดยมากเราจะไม่รู้จักปริมาณเป็น cc.ขนาดของถุงที่ใช้เสริมหน้าอก โดยทั่วไปถ้าเปรียบเทียบ ระหว่าง คับ เช่นดังนี้

   1 cup = 236 cc.
 1/2cup = 118 cc.
1/4 cup = 59 cc.
1/3 cup = 78 cc.

ค่าเปรียบเทียบดังกล่าวช่วยให้สามารถเรียกขนาดของถุงโดยประมาณเป็นซีซีได้ดีขึ้นแต่ ตัวเลขข้างต้นเป็นการประมาณคร่าวๆอย่างไรก็ตามการลองเทสไซด์หน้าอกสำคัญและควรทำก่อนการปรึกษา

ข้อควรระลึกถึงไว้อย่างหนึ่งคือความสวยงามของหน้าอกไม่ได้ขึ้นกับขนาดถุงซิลิโคนอย่างเดียว ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง การเลือกขนาดและรูปร่างของถุงซิลิโคน ขึ้นกับบุคคลแต่ละคนการที่เราเห็นเพื่อนทำหน้าอกขนาด 300 cc. แล้วสวย ไม่ได้หมายความว่าเราใช้ขนาด 300 cc. จะทำออกมาดูสวย ขนาดและรูปร่างของหน้าอกหลังผ่าตัด มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่าง ได้แก่ ขนาดของเนื้อหน้าอก ,รูปร่างของหน้าอกเดิม , ลักษณะของกระดูกซี่โครง , ความผิดปกติเดิมของหน้าอก เช่นในบางคนผนังหน้าอกนูนขึ้น บางคนผนังหน้าอกแบนลงน้ำหนักความกว้างของช่วงไหล่ ระยะห่างระหว่าง กระดูกไหปลาร้ากับราวนม (ความสูงของหน้าอก) ก็มีผลต่อรูปร่างหน้าอก หลังการผ่าตัดโดยทั่วไปปัจจัยพื้นฐานที่เป็นตัวกำหนดขนาดของถุงซิลิโคนได้แก่ ลักษณะเนื้อนมที่มีอยู่เดิมและรูปร่างกับขนาดของเนื้อนมเดิม

อย่างไรก็ตามการใช้ ไรซ์เทส เพียงตัวช่วยสำหรับประมาณขนาดเต้านม คร่าวๆว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่ที่เราชอบ แต่การจะเลือกขนาดจริงๆจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆที่กล่าวมาแล้วด้วย ดังนั้นขนาดของถุงที่ใช้จริงๆต้องเป็นขนาดที่แพทย์กำหนด ไม่ได้ใช้ตัวเลขจากเทสโดยตรง

บางครั้งแพทย์บางคนอาจไม่ได้ประมาณขนาดโดยใช้ คับบรา ยกทรง วิธีการหนึ่งที่ช่วยในการประมาณขนาดของถุงซิลิโคนคือ ใช้รูปภาพขนาดของเต้านมที่ต้องการ หรือรูปภาพขนาดเต้านมที่ไม่ชอบ วิธีนี้อาจช่วยในการกำหนดขนาดถุงซิลิโคนให้มีขนาดตามต้องการได้คร่าวๆ โดยเตรียมไปให้แพทย์ดูในวันที่ทำการปรึกษา