การเพิ่มขนาดของหัวนม

การเพิ่มขนาดของหัวนม

   โดยปกติปัญหาเรื่องหัวนมเล็กพบได้น้อยกว่าหัวนมขนาดใหญ่มากในผู้หญิงทั่วไป อย่างไรก็ตามในผู้หญิงบางคนที่หัวนมที่มีขนาดเล็กเกินไป หลังจากการเสริมหน้าอกไปแล้วก็จะยิ่งเห็นความแตกต่างของสัดส่วนของหัวนมและเต้านมได้ชัดเจนขึ้น ทำให้รูปร่างไม่สวยงามการผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาดหัวนมจึงจำเป็นในคนไข้บางรายที่มีปัญหานี้ การผ่าตัดมักทำภายหลังจากการเสริมหน้าอก หรือในบางรายอาจทำพร้อมกับการเสริมหน้าอกได้

เทคนิคการผ่าตัด

การผ่าตัดทำโดยเทคนิคที่ประยุกต์จากการสร้างหัวนมในคนไข้ที่เป็นมะเร็งและตัดเต้านมออก ส่วนของหัวนมได้จากการย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณปานนม( ซึ่งมีสีเดียวกับหัวนม) เอามาเย็บกับหัวนมให้หัวนมมีขนาดใหญ่ขึ้นผลการผ่าตัดทำให้แผลเป็นบริเวณปานนมและฐานของหัวนม แต่จะทำให้หัวนมมีขนาดและรูปร่างดีขึ้นมากกว่าเดิม

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 • เตรียมตัวหยุดงานประมาณ1-2 วัน
 • งดสูบบุหรี่ประมาณ2 อาทิตย์ก่อนการผ่าตัด
 • ควรมีเพื่อนมาด้วยในวันผ่าตัด
 • ใส่เสื้อผ้าหลวมๆมาในวันผ่าตัด
 • ถ้ามีแผลอักเสบบริเวณหน้าอกควรเลื่อนผ่าตัดไปก่อน
 • งดดื่มสุรา 24 ชม. ก่อนการผ่าตัด
 • ถ้าเป็นหวัดหรือไม่สบายควรเลื่อนการผ่าตัด

การผ่าตัด

 • ถ้าทำหลังการเสริมหน้าอก ทำโดยการฉีดยาชาตกแต่งหัวนมละเย็บปิดแผล
 • ปกติจะเย็บแผลโดยไหมที่ไม่ละลายต้องมาตัดไหมออก
 • ถ้าทำพร้อมกับการเสริมหน้าอกไม่ควรทำพร้อมกับการเปิดแผลปานนม
 • สามารถทำพร้อมกับการเสริมหน้าอก โดยเปิดแผลรักแร้ได้
 • ถ้าทำที่คลินิกสามารถหลับบ้านได้เลย

หมายเหตุ ในกรณีที่ปานนมเล็กการเพิ่มขนาดอาจไม่สามารถทำได้มาก ถ้าหัวนมยังมีขนาดเล็กเกินไป หลังผ่าตัดอาจใช้วิธีการอื่นในการเพิ่มขนาด เช่นการฉีดไขมัน

การพักฟื้น

 • สามารถกลับไปทำงานปกติได้ 1-2 วัน
 • งดสูบบุหรี่หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์
 • ใช้ยาแก้อักเสบทาแผล เช้า- เย็น
 • กลับมาให้แพทย์ตรวจและตัดไหม ประมาณ 7 วัน
 • ถ้ามีความผิดปกติ เช่น เลือดออกมาก หรือหัวนมมีสีคล้ำมากให้กลับมาให้แพทย์ตรวจทันที
 • ครบ 7 วัน ให้มาตัดไหม ตามที่แพทย์นัด