การลดขนาดหัวนม

การลดขนาดหัวนม

     ผู้หญิงแต่ละคนมีปัญหาเรื่องความสวยงามของหน้าอกแตกต่างกันในบางคนปัญหาหลักอาจเป็นเรื่องของการมีหน้าอกเล็กอย่างเดียวแต่ในบางรายปัญหาหลักอาจเป็นเรื่องของหัวนมที่มีขนาดใหญ่และยืดยาวเกินพอดี การผ่าตัดเสริมหน้าอกเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ตกแต่งหัวนมรูปร่างเต้านมก็จะยังไม่สวยงาม บางครั้งอาจจำเป็นต้องตกแต่งหัวนมร่วมด้วย หัวนมที่มีขนาดใหญ่ ทำให้มีปัญหาในเรื่องความสวยงามขณะที่ใส่เสื้อผ้า และเวลาไม่ใส่เสื้อผ้า บางครั้งทำให้เลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้ลำบาก การลดขนาดของหัวนมเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของหัวนมให้มีรูปร่างสวยงามขึ้น โดยอาจผ่าตัดลดขนาดหัวนมอย่างเดียวหรือทำร่วมกับการผ่าตัดเสริมหน้าอก ในคราวเดียวกันการลดขนาดหัวนมเป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดหัวนมที่ยาวและใหญ่ให้สั้นและ
เล็กลงโดยทั่วไปหัวนมที่ยาวมักพบในผู้หญิงที่มีเต้านมขนาดเล็กและมีปานนมเล็ก สาเหตุอาจเกิดจากกการผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดหรือเกิดหลังคลอดบุตรหรือให้นมบุตรโดยทั่วไป ถ้าทำการลดขนาดของหัวนม ถ้าไม่ทำร่วมกับการเสริมหน้าอกสามารถทำที่คลินิกได้ แต่ถ้าจะทำร่วมกับการเสริมหน้าอกก็สามารถทำในห้องผ่าตัดได้

การลดขนาดหัวนมจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัดว่าต้องการลดความกว้างหรือต้องการลดความสูง หรือต้องการลดทั้งสองอย่าง และต้องปรึกษาแพทย์ว่าในอนาคตต้องการจะให้นมบุตรด้วยหรือไม่

เทคนิคการผ่าตัด
การลดขนาดของหัวนมขึ้นกับว่าต้องการลดความกว้างความยาวหรือทั้งสองอย่าง

 1. การลดความยาวของหัวนมให้กับกรณีที่หัวนมมีความยาวอย่างเดียวโดยการผ่าตัดจะลดเฉพาะส่วนของความยาวโดยไม่ลดความกว้าง เทคนิคการผ่าตัด อาจทำได้หลายวิธีแต่ละวิธีมีแผลเป็นที่ต่างกันแต่ส่วนใหญ่แผลเป็นบริเวณหัวนม มักค่อนข้างดี มองเห็นไม่ชัด หลังจากแผลหายแล้วเทคนิคที่ใช้ทำได้แก่
  A. ตัดส่วนบนของหัวนมแผลจะอยู่บริเวณขอบบนของหัวนม

  B. ตัดด้านข้างของหัวนมแผลจะอยู่ที่ขอบล่างของหัวนม

  C. ลดบริเวณฐานของหัวนมวิธีนี้จะไม่มีการผ่าตัดท่อน้ำนมแผลจะอยู่รอบฐานของหัวนม

 2. ลดความกว้างของหัวนมกรณีที่หัวนมกว้างอย่างเดียวโดยที่ไม่ยาวมากการผ่าตัดลดความกว้างจะช่วยลดขนาดของหัวนมให้ดูสวยงามขึ้นเทคนิคทำโดยตัดตามฐานของวงกลมเหมือนตัดขนมเค้กและเย็บเข้าหากัน ลดขนาดของเส้นรอบวงของหัวนม 
 3. ลดความกว้างและความยาวของหัวนมให้กับกรณีที่หัวนมกว้างและยาวมากด้วยเทคนิคการทำใช้เทคนิคในข้อ1. และ2. ร่วมกัน

การเตรียมตัวผ่าตัด

ถ้าทำผ่าตัดหัวนมอย่างเดียวสามารถผ่าตัดได้ที่คลินิกไม่ต้องงดน้ำและอาหารสามารถทำผ่าตัดได้เลยแต่ถ้าผ่าตัดพร้อมกับเสริมหน้าอกก็เตรียมตัวเช่นเดียวกับการเสริมหน้าอก

การผ่าตัด

ทำโดยการฉีดยาชาและผ่าตัดประมาณ30 นาทีหลังผ่าตัดควรหยุดพัก 1 – 2 วันการพักฟื้น (สำหรับผ่าตัดอย่างเดียว)

 • สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติได้ใน1-2 วัน
 • ใช้ยาแก้อักเสบชนิดทาแผลเช้าเย็น
 • กลับมาให้แพทย์ตรวจและตัดไหมประมาณ7 วัน
 • ถ้ามีความผิดปกติเช่นเลือดออกมากหรือหัวนมมีสีคล้ำมากให้กลับมาให้แพทย์ตรวจทันที
 • หลังผ่าตัด 2 วันสามารถอาบน้ำได้ หลังอาบน้ำซับแผลให้แห้งแล้วใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดทาที่บริเวณแผล
 • ครบ7 วันตัดไหมตามที่แพทย์นัด