การนวดหลังผ่าตัด

การนวดหลังผ่าตัด

  การนวดหลังผ่าตัด ( Massaging)

                 การนวดหลังผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งของ เทคนิคที่ใช้ป้องกันการเกิดพังพืดหดรัดหลังการผ่าตัดเทคนิคการนวดมีความแตกต่างกันแล้วแต่แพทย์แต่ละท่านแต่มีหลักเกณฑ์คือเพื่อทำให้ช่องว่างที่สร้างขึ้นไว้แล้วมีขนาดกว้างตลอดเวลาและไม่มีการเกิดพังพืดหดรัดทั้งในระยะแรกๆและภายหลัง

                    การที่มีสารแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในร่างกาย กลไกของร่างกายเราจะสร้างพังพืดขึ้นมาหุ้มสิ่งแปลกปลอมให้แยกจากเนื้อเยื่อของร่างกายโดยทั่วๆ ไปร่างกายพยายามมาให้ส่วนของสิ่งแปลกปลอมลดขนาดลงให้เล็กที่สุดโดยการทำให้พังพืดหดตัวเล็ก เต้านมเทียม ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งของหน้าอก หลังจากใส่เข้าไปในร่างกายแล้ว ในระยะแรกหลังการผ่าตัด จะนิ่มสวยงามเสมอหลังจากผ่าตัดร่างกายจะสร้างพังพืดเข้ามาห่อหุ้มถ้าพังพืดมีขนาดกว้างกว่าถุงเต้านมก็จะทำให้เต้านมหลังผ่าตัดนิ่มสวยแบบธรรมชาติแต่ถ้ามีการเกิดพังพืดหดรัดจะทำให้พังพืดมีขนาดเล็กกว่าถุงเต้านมก็จะทำให้เต้านมแข็งไม่เป็นธรรมชาติ

       

            มีวิธีการต่างๆที่ช่วยลดการเกิดพังพืดหดรัดโดยก่อนการผ่าตัดควรงดการสูบบุหรี่ 2-4 อาทิตย์ระหว่างผ่าตัดหลีกเลี่ยงการเปิดแผลผ่านเนื้อเยื่อเต้านมซึ่งอาจมีเชื้อโรคจากท่อน้ำนมเข้ามาปนเปื้อนได้ลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในช่วงระหว่างผ่าตัดและทำให้ช่องว่างโพรงที่จะใส่ถุงเต้านมกว้างกว่าถุงเต้านมมากๆ หลังการผ่าตัด ทำการนวดเร็วและขยายช่องว่างรอบๆถุงเต้านมให้กว้างออกเสมอซึ่งจะช่วยให้เต้านมมีลักษณะนิ่มและมองดูเป็นธรรมชาติ

             โดยทั่วไปเทคนิคการนวดจะมีความหลากหลายขึ้นกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลแต่มีหลักการที่เหมือนกันคือพยายามทำให้ช่องว่างที่ทำไว้กว้างมากที่สุดและเริ่มนวดเร็วที่สุดเท่าที่ จะนวดได้สำหรับถุงผิวเรียบโดยทั่วไปจะแนะนำให้นวดทุกรายแต่สำหรับถุงผิวทรายอาจไม่จำเป็นต้องนวดเพราะถุงจะถูกพังพืดเล็กๆยึดกับผิวทรายอยู่กับที่สำหรับถุงผิวทรายนั้นในบางรายอาจมีปัญหาเรื่องการเกิดพังพืดได้เหมือนกันในปัจจุบันมีการเปลี่ยนลักษณะผิวทรายได้มีลักษณะระหว่างผิวทรายแบบเดิมกับผิวเรียบคือทำให้เป็นผิวทรายละเอียดซึ่งถุงเหล่านี้จะสามารถขยับไปมาได้บ้างซึ่งต่างจากผิวทรายเดิม ที่ขยับไปมาไม่ได้เลย

            เทคนิคการนวดของเรา

    จะเริ่มให้นวดเร็วโดยที่จะกดถุงลงล่างขึ้นบนเข้าด้านในและออกด้านนอกใน 4 ทิศทาง หลังจากนั้นใช้มือทั้ง 2 ข้างกดที่ถุง เต้านมให้มีการกลิ้งไปมาในมือ ใช้มือฝั่งตรงข้ามกันบีบเต้านมด้านล่างของเต้านมให้ถุงขยับขึ้นบนที่อยู่ให้สุดในท่านั่งหรือยืน

          การนวดให้เริ่มในวันที่ 4 หรือ 5 หลังผ่าตัด ได้ให้นวด

                    ทุก 2-3 ชั่วโมงประมาณ 2-3 วัน

                    นวดวันละ 2-3 ครั้ง ประมาณ 3 อาทิตย์ หลังจากนั้นให้นวดวันละครั้ง