การรับประกันของถุงเต้านม

การรับประกันของถุงเต้านม

มีอยู่ 2 บริษัทคือ MENTOR และ Inamed
 
1.MENTOR (1พฤษภาคม 2548)
 
                   การรับประกันในส่วนของถุงเต้านมรับประกันตลอดชีพ โดยรับประกันในส่วนของการฉีกขาดหรือการรั่วของถุงสามารถเปลี่ยนถุงไซด์แบบเดียวกันแต่เปลี่ยนขนาดได้
 
                   การรับประกันรวมถึงถุงแบบน้ำเกลือและแบบเจล
 
การรับประกันทำโดยต้องสมัคร เขียนใบสมัครและต้องมีการรายงานทุกปี
 
 
การประกันแบบที่ 1- เปลี่ยนถุงเต้านมได้ฟรีตลอดชีพ
 
                         - ระยะเวลา 10 ปี ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด $1200
 
                         - ฟรีถุงเต้านมอีกข้างถ้าต้องเปลี่ยน
 
 
การประกันแบบที่ 2- เปลี่ยนถุงเต้านมได้ฟรีตลอดชีพ
 
                         - ระยะเวลา 10 ปี ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด $2400
 
                         - ฟรีถุงเต้านมอีกข้างหนึ่ง
 
                   * หมายเหตุ การประกันแบบที่ 2 ต้องจ่ายเงินเพิ่มหลังการผ่าตัด
 
 
การรับประกันจะรับเฉพาะในอเมริกา และ เปอโตริโก หลัง 1 พ.ค. 2005
 
                         - ทำผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ที่มีมาตรฐานและวิธีการมาตรฐาน (ไม่รวมการ ผ่าตัด ผลข้างเคียง)
 
                         - รับประกันให้กับกรณีการรั่วเกิดจากอุบุติเหตุไม่ทราบสาเหตุ หรือเกิดจากวาล์วปิดถุงเสื่อมสภาพหรือการเสื่อมสภาพของผิวของถุง
 
การรับประกันไม่รวมถึง
 
                         - การเอาถุงออกเนื่องจากพังพืดหดรัดหรือต้องการเปลี่ยนขนาดของถุง
 
                         - การรั่วที่เกิดจากการผ่าตัดครั้งที่ 2 หรือการแก้ไขเรื่องพังพืดหดรัด
 
                         - การเปลี่ยนขนาด
 
2.Inamed
 
การรับประกันมี 2 แบบ
 
                         - รับประกันคนที่ผ่าตัดในอเมริกาและแคนาดา ตั้งแต่ 2 เม.ษ.2002
 
                         - รับประกันเฉพาะการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ที่มีมาตรฐาน
 
   ผิว 2 แบบ
   1. แบบ Plus ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายค่าผ่าตัด $1200 ใน 10 ปี
 
                  
   2. แบบแพลตินัม ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายค่าผ่าตัด $2400 ใน 10ปี
 
 
การรับประกันรวมถึง-การรั่วซึมจากการที่เกิดรอยพับ
 
                          -การเสื่อมจากเปลือกถุงหรือรั่ว
 
                          -การแตกของถุงซิลิโคน
 
             ไม่รวมถึง -การเปลี่ยนถุงเกิดจากพังพืดหดรัด
 
                          -การเปลี่ยนขนาด
 
                          -การเกิดการพับงอของถุงซิลิโคน
 
                          -การรั่วซึมที่เกิดจากการผ่าตัด
 
                          -การนวดอย่างแรงเพื่อแก้ไขพังพืด  ( Close capsuloyomy )