ให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการเสริมหน้าอก

ให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการเสริมหน้าอก

 The Breaststory

เป็นเว็บไซด์ที่ให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการเสริมหน้าอก โดยใช้ถุงซิลิโคน เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานของการผ่าตัด โดยใช้ถุงเต้านมเทียม โดยจะกล่าวถึง ลักษณะของถุงซิลิโคนแต่ละชนิด การเลือก

ขนาดของถุง เทคนิคการผ่าตัดรวมถึงปัญหาและการดูแลห้องผ่าตัด นอกจากชนิดของถุงซิลิโคนแล้วรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดอื่นที่อาจทำรวมกับการผ่าตัดเสริมหน้าอก เช่น การผ่าตัดตกแต่งหัวนม,การผ่าตัดกระชับเต้านม