การเลือกเทคนิคการผ่าตัด

การเลือกเทคนิคการผ่าตัด

  • Print


การตัดสินใจเลือกเทคนิคได้ ในการผ่าตัดจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด ถึงลักษณะแผลเป็นและการเปลี่ยนแปลงของเต้านมที่ต้องการ โดยทั่วไปลักษณะเต้านมจะเป็นตัวบอกได้ชัดเจน ให้คนที่หน้าอกคล้อยไม่มาก

การเสริมหน้าอกอย่างเดียวอาจเพียงพอ โดยทั่วไปการที่หน้าอกคล้อยเล็กน้อย ถ้ามีเนื้อเต้านมเพียงพอการเสริมในระดับเหนือกล้ามเนื้อจะช่วยให้ทรงของเต้านมดีขึ้นแต่แพทย์บางท่าน อาจใช้การเสริมใต้กล้ามเนื้อ และเลือกถุงเต้านมให้มีขนาดใหญ่หน่อยก็จะช่วยให้ทรงเต้านมดีขึ้นได้ ถ้ากล้ามเนื้อสามารถยืดหยุ่นได้ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแพทย์แต่ละท่านในการเลือกเทคนิคใด

ถ้าหน้าอกคล้อยเล็กน้อยอาจใช้เทคนิคที่ 1 ร่วมด้วยก็จะช่วยยกระดับเต้านมขึ้นได้ แต่ถ้าหน้าอกคล้อยลงมากๆการใช้เทคนิคที่ 2 อาจไม่เหมาะ เพราะรอยจีบจะมีมากเกินไปและทรงของเต้านมก็จะไม่สวย ในกรณีนี้ควรหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้ เทคนิคที่ 4 ซึ่งมีแผลเป็นมากกว่า